Karta över bansträckning Dalsland Swimrun

Banan för årets tävling är lagd. Det är en utmanade men samtidigt vacker löp och simsträcka. Första delen av banan går igenom mer kuperad terräng för att avslutningsvis gå genom flackare terräng. Simningen sker i Dalsland Kanals vackra sjösystem med både grävda kanaler och öppna sjöar. Välkommen till Dalsland och Dalsland Swimrun!