Resultat Dalslandsklassikern

Den första Dalslandsklassikern är slutförd och vi håller just nu på med att sammanställa nummerföljden på de första som genomfört den. Vi har tidigare beslutat att de numredade medaljer som delas ut kommer baseras på bästa tid för just detta premiärår. Den som använd minst tid till att fullfölja får medalj och diplom nummer ett och så vidare. Efter den 20:e oktober 2015 så kommer ansökningar om en Dalslandsklassiker att tilldelas ett löpnummer utifrån i den ordning ansökningarna kommer in.

Har du genomfört alla våra tre tävlingar under 2015 och vill ansöka om en klassiker? Då ska du skynda dig att göra det före den 20:e oktober så att du kommer med på rätt ställe i nummerordningen. Ansökan skickar du via e-post till oss på Camp Dalsland och den ska innehålla dina personuppgifter så att vi lätt hittar dig i våra resultat.

RESULTATEN JUST NU HITTAR DU HÄR (t o m DKM)!

OBS! Personer som varit anmälda till Dalslandsklassikern men inte ställt upp i båda eventen eller brutit något av dem är inte med bland resultaten.

urban

Här är Urban Wedberg  under årets DKM vid depån i Skifors. Urban kämpade om att vara snabbast att genomföra tävlingarna men blev slagen av Mathias Carling.