Dalsland 
X-Country

ANMÄLNINGSVILLKOR

  • Din anmälan är bindande.
  • Det är inte tillåtet att låta någon annan delta i ditt namn.
  • Allt deltagande i Camp Dalslands arrangemang sker på egen risk.
  • Erlagd avgift återbetalas ej.
  • Din anmälan ska vara betald inom 5 dagar från anmälningsdatum.
Foto: Marie Leander

20 september

2020

___

57 km

35 km

___

Anmälan är öppen!