DALSLAND
Gravel RACe

VILL DU SÄLJA ELLER BYTA STARTPLATS?

Att ge bort sin startplats är okej så länge den person som övertar platsen registrerar detta. En förutsättning är också att startplatsen redan är betald av säljaren. Priset för startplatsen är en affär mellan säljare och köpare och regleras mellan dem. Priset för att ändra uppgifter är 150 kronor och ska betalas till EQ-timing via den faktura som köparen får via e-post.

Vad ska säljaren göra?
Säljaren ska börja med att logga in på ‘Min Side’.
1. Efter att säljaren loggat in på ‘Min Side’ så klickar han på sin aktiva anmälning för Dalsland Gravel Race.
2. Säljaren får då tre val – klicka på ”Selg din plass”.
3. Genom att trycka på knappen ”Aktiver kode” så aktiverar säljaren en kod som kan ses i rutan ovanför. Den koden ska säljaren meddela köparen så att han/hon kan använda den vid sin anmälan.

Vad ska köparen göra?
1. Klicka på knappen ”Anmäl dig”.
3. Välj alternativet ”Köpt/Övertagit plats”.
4. Fyll i den kod du fått från säljaren.
5. Genomför din anmälan och fyll i alla uppgifter.
6. Du får nu en faktura via e-post på avgiften om 150 kronor.

VAD HÄNDER VID OLYCKSFALL?

Anmäl alltid skada till Folksam på telefonnummer 0771-960 960. Om du tecknat Startklar-försäkring via Folksam träder den in i första hand. Om du är medlem i idrottsförening ansluten till Riksidrottsförbundet träder idrottsföreningens försäkring in i andra hand. Om du inte är medlem i sådan förening träder i tredje hand Camp Dalslands olycksfallsförsäkring in.

VAD HÄNDER Vid förlust eller skada på egendom?

Camp Dalsland täcker inte förlust eller skada på egendom. Förlust eller skada anmäls till ditt försäkringsbolag och din hemförsäkring. Avseende utrustning med högt värde rekommenderar vi att du tecknar en allriskförsäkring eller separat försäkring.

HUR HANTERAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Camp Dalsland använder dina personuppgifter enligt General Data Protection Regulation (GDPR): Vi samlar inte in mer information än vad som behövs, vi har inte kvar information längre än nödvändigt och vi använder inte dina personuppgifter till något annat än vad som var syftet när de samlades in.

För att kunna administrera din anmälan, hantera dina resultat och tillhandahålla ”Mina sidor” på EQ Timing kommer vi att hantera och behandla dina personuppgifter enligt följande:

– Personuppgifterna kommer att behandlas genom riktade utskick till deltagarna.
– Personuppgifterna kommer inte att lämnas ut till Camp Dalslands samarbetspartners.
– Personuppgifter såsom namn, hemort, resultat och även fotografier och videos i vilka du förekommer, kommer att publiceras på vår hemsida och i tidningar.

Du har rätt att begära att ditt namn inte publiceras i start- och resultatlistor på vår hemsida och i andra publika sammanhang. Meddelande oss om detta på telefon 0531-52 68 88 eller på info@campdalsland.se. Du har också rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter och att återkalla lämnade samtycken. Vänligen notera att vi har rätt att ensidigt ändra dessa villkor.

28 augusti

2021

___

140 km

70 km

___

Anmäl dig här!