DALSLAND
Gravel RACe

29 augusti 2020

ANMÄLNINGSVILLKOR

  • Din anmälan är bindande.
  • Det är inte tillåtet att låta någon annan delta i ditt namn.
  • Allt deltagande i Camp Dalslands arrangemang sker på egen risk.
  • Erlagd avgift återbetalas ej *
* Lopp som blir inställda p.g.a. Corona återbetalas. Lopp som flyttas p.g.a. av Corona återbetalas om det nya datumet inte passar. Camp Dalsland behåller 100 kr i administrationsavgift vid återbetalning av startavgift. 
Foto: Marie Leander

DELTAGARes ansvar

  • Deltagare är skyldiga att känna till tävlingsreglerna och följa dem.
  • Deltagare ska ha en egen olycksfallsförsäkring.
  • Deltagare ska visa hänsyn till andra deltagare och tävlingsledning samt till boende och åskådare i anslutning till banan.
  • Deltagare är skyldiga att hjälpa annan deltagare som är i nöd, blivit sjuk, skadad eller som på annat sätt behöver akut hjälp.
  • Deltagare som bryter tävlingen är skyldig att anmäla detta till närmaste funktionär.
  • Deltagare som skräpar ner diskvalificeras.

28 augusti

2021

___

140 km

70 km

___

Anmäl dig här!