Dalsland 
SWIMRUN

ANMÄLNINGSVILLKOR OCH REGLER

 • Dalsland Swimrun är en lagtävling där man tävlar i par.
 • Anmälan till Dalsland Swimrun är bindande.
 • Det är inte tillåtet att låta någon annan delta i ditt namn.
 • Allt deltagande i Camp Dalslands arrangemang sker på egen risk.
 • Erlagd avgift återbetalas ej.
 • Tävlingsbanan är markerad och deltagarna måste följa den utmärkta banan. De lag som inte följer den markerade banan riskeras att diskvalificeras.

Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att ändra banan om så krävs.

DELTAGARES ANSVAR

 • Deltagare är skyldiga att känna till tävlingsreglerna och följa dem.
 • Deltagare ska ha en egen olycksfallsförsäkring.
 • Deltagare ska visa hänsyn till andra deltagare och tävlingsledning samt till boende och åskådare i anslutning till banan.
 • Deltagare är skyldiga att hjälpa annan deltagare som är i nöd, blivit sjuk, skadad eller som på annat sätt behöver akut hjälp.
 • Deltagare som bryter tävlingen är skyldig att anmäla detta till närmaste funktionär.
 • Deltagare som skräpar ner diskvalificeras.
 • Deltagare får inte dyka med huvudet före ner i vattnet vid växlingarna.

24 augusti

2019

___

36 km

17 km

___

 Anmälan är öppen!