Dalsland 
X-Trail

ANMÄLNINGSVILLKOR OCH REGLER

 • Anmälan till Dalsland X-Trail är bindande.
 • Det är inte tillåtet att låta någon annan delta i ditt namn.
 • Allt deltagande i Camp Dalslands arrangemang sker på egen risk.
 • Erlagd avgift återbetalas ej.
 • Tävlingsbanorna är markerade och deltagare måste följa de utmärkta banorna.
dxt-3
Foto: Marie Leander
dxt-5
Foto: Carolina Laurén

Deltagares ansvar

 • Deltagare är skyldiga att känna till tävlingsreglerna och följa dem.
 • Deltagare ska ha en egen olycksfallsförsäkring.
 • Deltagare ska visa hänsyn till andra deltagare och tävlingsledning samt till boende och åskådare i anslutning till banan.
 • Deltagare är skyldiga att hjälpa annan deltagare som är i nöd, blivit sjuk, skadad eller som på annat sätt behöver akut hjälp.
 • Deltagare som bryter tävlingen är skyldig att anmäla detta till närmaste funktionär.
 • Deltagare som skräpar ner diskvalificeras.

5 oktober

2019

___

22 km

13 km

9 km

5 km

___

 

Anmälan är öppen!